PŘEMÝŠLÍME, JAK DĚLAT VĚCI LÉPE

Společnost pro jazyky je nezisková organizace, která se zasazuje o správné používání českého jazyka a cizích jazyků v komerčním i veřejném prostoru. Společnost sdružuje experty z různých oblastí jazykové teorie a praxe a poskytuje odborné jazykové služby firmám, organizacím i jednotlivcům.

Hlavní činnosti společnosti zahrnují projekty podporující další vzdělávání učitelů jazyků, pořádání odborných akcí a vydávání odborných publikací. Společnost se podílí na řešení mezinárodních projektů v oblasti jazykového vzdělávání.

Aktuality

Naše služby

© 2017 Společnost pro jazyky