Mezinárodní standardy pro komunitní školy

Společnost pro jazyky se stala partnerem mezinárodního projektu na podporu komunitních škol. Projekt zastřešuje mezinárodní asociace Interactive Open Schools a má mimo jiné za cíl vytvořit praktický metodický manuál pro tvorbu a propagaci standardů pro komunitní školy na národní úrovni.

Newsletter

© 2017 Společnost pro jazyky