O Společnosti pro jazyky

Společnost pro jazyky je nezisková organizace, která se zasazuje o správné používání českého jazyka a cizích jazyků v komerčním i veřejném prostoru. Společnost sdružuje experty z různých oblastí jazykové teorie a praxe a poskytuje odborné jazykové služby jednotlivcům, firmám a organizacím.

Hlavní činnosti společnosti zahrnují překladatelské a tlumočnické služby, vzdělávání učitelů cizích jazyků a vydávání odborných publikací. Společnost se podílí na řešení mezinárodních projektů v oblasti jazykového vzdělávání.

© 2017 Společnost pro jazyky