Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce

Stali jsme se partnerem workshopu Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce, který se uskutečnil 20. listopadu 2014 na Základní škole Višňové.

Workshop se uskutečnil díky podpoře a spolupráci s velvyslanectvím USA v Praze a Britskou radou. Záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek. Cílem workshopu bylo předat zkušenosti z USA a Velké Británie týkající se regionální spolupráce různých subjektů, která aktivně přispívá celoživotnímu učení a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatelstva.

V rámci programu take vystoupily Jane Quinn, výkonná ředitelka The National coalition for Community schools (USA) a Chris Jones, ředitelka The International centre for excelence of community schools – ICECS, Coventry (UK). Obě lektorky jsou celosvětově uznávanými odbornicemi na problematiku komunitního vzdělávání a komunitních škol.

Workshop byl určen pro zástupce škol, představitele samosprávy a nestátních neziskových organizací. Účastníci byli seznámeni nejen se zkušenostmi z jiných zemí, ale také s příklady dobré praxe v České republice. Na těchto příkladech byly ukázány praktické kroky vedoucí k přeměně školy na vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce a přínosy této snahy pro jednotlivé skupiny účastníků workshopu.

Další publikace

© 2017 Společnost pro jazyky