Projekty

JAZYKY S PROFÍKY

Stále trvající epidemická situace denně přináší složité životní situace. Patří mezi ně i příběhy rodičů a dětí, které už skoro rok nechodí pořádně do školy. Vzdělání sice dnes není na prvních příčkách, když se mluví o škodách, které s sebou dlouhotrvající uzavření společnosti přináší. Je však jisté, že postupem času nás aktuální snížená kvalita školní výuky dožene. A cizí jazyky budou v čele pomyslného pelotonu.

Víme, že současná on-line výuka jazyků ve školách trápí hodně dětí i rodičů. Zároveň víme, že naši skvělí tlumočníci mají v této době víc času, protože kongresy a konference se už pár měsíců nekonají. Rádi pomáháme věci zlepšovat. Nabízíme proto kapacitu našich profíků všem, kdo chtějí dohnat školu nebo si prostě jen procvičit cizí jazyk s opravdovým odborníkem z praxe. A protože jsme neziskovka, sháníme na to ještě dotaci, abychom vám pomohli výuku zaplatit. Jedna on-line vyučovací hodina vás tak vyjde jen na 300 Kč a 200 Kč doplatíme my.

Napište nám na info@projazyky.cz, s čím můžeme pomoci právě vám, a my pro vás najdeme řešení.

Přepsali se, tak jsem tady – Příběh Dagmar Lieblové

Liblova_titulkaJsme hrdí, že vám jako první knihu vydanou Společností pro jazyky představujeme strhující životní příběh dr. Dagmar Lieblové. Ve svých 13 letech byla s rodiči, mladší sestrou a babičkou deportována do Terezína a později do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince.

Díky náhodě přežila jako jediná z rodiny. Do konce války ještě prošla útrapami několika dalších koncentračních táborů. Čekal ji také složitý poválečný návrat do normálního života, ve kterém však dokázala obdivuhodně uspět.

Vzpomínky překladatelky a dlouholeté předsedkyně Terezínské iniciativy zaznamenal přední historik židovské komunity Marek Lauermann.

Knihu zakoupíte v knihkupectvích, v Památníku Terezín a dalších pamětních místech. Můžete si ji také objednat na info@projazyky.cz.

Mezinárodní standardy pro komunitní školy

Společnost pro jazyky se stala partnerem mezinárodního projektu na podporu komunitních škol. Projekt zastřešuje mezinárodní asociace Interactive Open Schools (MIOS) a má mimo jiné za cíl revidovat stávající mezinárodní standardy v této oblasti a vytvořit praktický manuál pro národní koordinátory komunitních škol. Projekt bude v České republice probíhat v období od listopadu 2015 do října 2017 a bude zahrnovat řadu tréninkových programů, případových studií, monitorovacích projektů a praktických výstupů zaměřených na propagaci konceptu komunitních škol.

Škola jako zdroj rozvoje demokratické společnosti

visegrad_fund_logo_web_black_800 mofa_logo_topJsme partnerem mezinárodního projektu, jehož obecným cílem je rozvíjet mezinárodní spolupráci a navazování kontaktů mezi školami zemí západního Balkánu(Bosna a Hercegovina a Kosovo) a zemí V4 (ČR, Slovensko a Polsko) a zajistit, aby školy porozuměly tomu, jakou roli mohou hrát v procesu demokratizace společnosti.

Realizátorem projektu je Mezinárodní sdružení „Otevřená škola“ (Bosna a Hecegovina), partnery potom Společnost pro jazyky (ČR), Federace vzdělávacích iniciativ (Polsko), Dobrovolnické centrum Bánská Bystrica (Slovensko) a Centrum vzdělávání v Kosovu (Kosovo). Donátorem projektu jsou Visegradské fondy s podporou Ministerstva zahraničí Korejské republiky. V rámci projektu vznikne síť spolupracujících škol z 5 zapojených zemí, které se pokusí provázat činnost školy s životem obce tak, aby ji studenti vnímali jako zdroj pro své učení a rozvoj. V každé zemi budou zapojeny 2 školy, celkem tedy bude síť tvořena 10 školami.

Účastníci projektu (studenti a učitelé) se budou vzájemně učit, jak je demokracie chápána a zakotvena v různých společnostech, přičemž do úvahy budou brát kulturu, tradice a moderní aspekty společnosti. Hlavní důraz bude kladen na roli žáků při vytváření či posilování demokratických procesů v rámci obce. Prostřednictvím projektu se budou studenti učit dovednostem a technikám kritického myšlení a navazování mezinárodní spolupráce.

Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce

Stali jsem se partnerem mezinárodního workshopu Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce, který se konal 20. listopadu 2014 na Základní škole Višňové. Workshop se uskutečnil díky podpoře a spolupráci s velvyslanectvím USA v Praze a Britskou radou. Záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek. Cílem workshopu bylo předat zkušenosti z USA a Velké Británie týkající se regionální spolupráce různých subjektů, která aktivně přispívá celoživotnímu učení a zvyšování zaměstnatelnosti obyvatelstva. V rámci program také vystoupily Jane Quinn, výkonná ředitelka The National coalition for Community schools (USA) a Chris Jones, ředitelka The International centre for excelence of community schools – ICECS, Coventry (UK). Obě lektorky jsou celosvětově uznávanými odbornicemi na problematiku komunitního vzdělávání a komunitních škol. Workshop byl určen pro zástupce škol, představitele samosprávy a nestátních neziskových organizací. Účastníci byli seznámeni nejen se zkušenostmi z jiných zemí, ale také s příklady dobré praxe v České republice. Na těchto příkladech budou ukázány praktické kroky vedoucí k přeměně školy na vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce a přínosy této snahy pro jednotlivé skupiny účastníků workshopu. Více informací o celé akci a fotografie najdete na http://www.zsvisnove.eu/?p=13677.

18. konference FORUM 2000

Společnost pro jazyky je hrdým partnerem konferencí Forum 2000. S týmem špičkových tlumočníků a překladatelů již řadu let zajišťujeme profesionální jazykové služby pro delegáty a účastníky konferencí. Nespokojená demokracie Čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu 12.–15. října 2014, Praha a další středoevropská města. Osmnáctá výroční konference Forum 2000 nabídne kritickou reflexi období demokratických transformací uplynulých 20–30 let a zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi. Do diskusí se zapojí více než 150 významných světových osobností, zejména politiků, akademiků, zástupců občanské společnosti, novinářů, podnikatelů a náboženských představitelů. Konference se uskuteční ve dnech 12.–15. října 2014 v PrazeBrněČeských Budějovicích, Kutné Hoře, Liberci, Litomyšli, Opavě, Ostravě, Plzni, Bratislavě, Banské Bystrici Budapešti. Více na www.forum2000.cz

© 2017 Společnost pro jazyky