Posts Tagged ‘event’

MS WORD PRO PŘEKLADATELE – I.

Ovládněte program MS Word lépe než vaši zákazníci! Kurz Wordu připravený překladatelům na míru.

    Přihlásit se na akci:

    Poznámka k přihlášce

    Newsletter

    © 2017 Společnost pro jazyky